EcoLube Grease - central lubrication

EcoLube Grease - central lubrication

Beprövat miljövänligt, antiallergent och vattenlösligt smörjfett för alla typer av maskiner med centralsmörjning. Produktens giftfria och vattenlösliga egenskaper kommer hålla dina maskiner renare än aldrig förr. EcoLube Grease är ett kommersiellt vattenbaserat smörjfett liksom våra övriga produkter, helt oskadligt för användaren och miljön tack vare dess oljefria bas och miljövänliga additiv.

Antiallergisk, ingen ekotoxicitet

Vattenlöslig, ingen oljedoft

Lätt att rengöra, regn eller avspolning

EcoLube Saw chain - harvester standard

EcoLube Saw chain - harvester standard

Vår sågkedjevätska är extret miljövänlig både vid hudkontakt och för vattenlevande organismer. En vattenlöslig yrkesprodukt i absolut framkant av den vattensbaserade smörjmedelsutvecklingen och fungerar som fullvärdig ersättning till olje- och biobaserade smörjmedel. Utvecklad i Skandinavien av tribologi-forskare i absolut världsklass och använd kommersiellt sedan drygt ett decennium inom skogsindustrin såväl i Sverige som USA/Kanada. Sågkedjevätskan fungerar ner till -30 °C och tar bort problemen med oljedimma, kontaktallergier och nedsmutsning.

Antiallergisk, ingen ekotoxicitet

Lagringsbeständig även i maskin

Vattenlöslig, ingen oljedimma eller doft

Lätt att rengöra, regn eller avspolning

EcoLube Grease - Saw chain

EcoLube Grease - Saw chain

Nyhet!En del entreprenörer och skogsföretag har idag ersatt sågkedjesmörjningen i skördarna med tryckmatad fettsmörjning av svärdet/kedjan. Vi har därför under våren 2022 även utvecklat ett giftfritt, antiallergisk och vattenlöslig sågkedjefett (skördare) som ett bättre alternativ till de mindre funktionella biofetter som använts. Vi söker därför skogsentreprenörer för skarpa produkttester. Rengöring av maskinen förväntas enkel genom att bara spola av med vatten alternativt låta en kraftig regnskur göra jobbet. Det vattenbaserade fettet uppvisar i våra avancerade tester hög prestanda året runt, även i kalla miljöer ner till -30 °C (flytande till -40 °C). Liksom alla våra övriga produkter är kedjefettet tillverkat av restprodukter (glycerol) i noggrant övervakade industriella processer.

För dig med risk för kontaktallergi

Vattenlöslig, lätt att rengöra

Lagringsbeständig även i maskin

Ingen ekotoxicitet eller miljöpåverkan

EcoLube Saw chain - handtool

EcoLube Saw chain - handtool

Nyhet!Vi har utifrån önskemål av professionella brukare även tagit fram en, antiallergisk, giftfri och vattenlöslig sågkedjevätska för handhållna motorsågar, varför vi söker yrkesmässiga testpiloter. Produkten är helt lagringsbeständig över tid även i verktyget. Rengöring av verktyg och kläder görs enkelt genom att bara spola av med vatten. Precis som våra övriga produkter uppvisar EcoLube Saw chain Handtool hög prestanda även i kalla miljöer ned till -30 °C. Kedjesmörjmedlet är precis som våra övriga produkter inom Ecolube series tillverkat uteslutande av restprodukter (glycerol) i noggrant kontrollerade industriella processer.

För dig med risk för kontaktallergi

Vattenlöslig, lätt att rengöra

Lagringsbeständig även i handverktyget

Ingen ekotoxicitet eller miljöpåverkan

EcoLube Saw chain - harvester winter

EcoLube Saw chain - harvester winter

EcoLube sågkedjevätska för vinterbruk är helt giftfri både vid hudkontakt och för vattenlevande organismer vid snösmältning. En vattenlöslig yrkesprodukt i absolut framkant av smörjmedelsutvecklingen och fungerar som fullvärdig ersättning till olje- och biobaserade smörjmedel. Utvecklad under mer än ett decennium av tribologi-forskare i absolut världsklass och används idag kommersiellt inom skogsindustrin såväl i Sverige som USA/Kanada. Sågkedjevätskan uppvisar mycket hög prestanda vid avverkning ned till -30 °C. Rekommenderas när den huvudsakliga avverkningen sker under vinterhalvåret (kallare än 0 °C).

Antiallergisk, ingen ekotoxicitet

Lagringsbeständig även i maskin

Vattenlöslig, ingen oljedimma eller doft

Lätt att rengöra, avspolning med vatten