SustainaLube AB utvecklar och marknadsför miljövänliga smörjmedel och hydraulikvätskor utan ekotoxicitet under samlingsnamnet EcoLube series. Produkterna är vattenlösliga med extremt goda egenskaper i kyla jämfört med bio-oljor och innehåller inga miljöskadliga tillsatser.

Företaget är en spin-off från Luleå tekniska universitet och produkterna används idag kommersiellt inom tillverknings-, vattenkrafts- och skogsindustrin.

SustainaLube har vunnit Venture Cup och blev 2015 vinnare av Framtidspriset samt DI Gasell 2016 N. Året därpå utsett till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av Dagens Industri och Affärsvärlden. Produktionssamarbete med Skoogs bränsle från och med januari 2022.


En film om Sustainalube och våra forskares drivkrafter