Samtliga produkter inom Ecolube series löser problemet med kontaktallergier och risken för uppkomst av dessa inom skogs- och smörjmedelsbranschen. Produkterna är vattenlösliga med mycket goda tekniska egenskaper även i kyla (jämfört bio-oljor) och innehåller inga skadliga ämnen för vattenlevande organismer eller miljön i övrigt. Långtidsförvaring i maskin påverkar inte egenskaperna negativt, ej heller kan Ecolube series brinna eller understödja brand.

Hela sortimentet tillverkas av överblivna och återvunna gröna restprodukter (glycerol) under noggrann industriell övervakning, varför vi med stolthet kan säga att vi är det goda kommersiella exemplet på långt driven miljömedvetenhet och kretsloppshantering.

Vattenlösligt smörjmedel

Vattenlösligt smörjmedel

 • Enkelt att spola av, ingen oljelukt
 • Kraftig regnskur kan rengöra
 • Ingen oljedimma, rena kylare/rutor
Giftfritt utan ekotoxicitet

Giftfritt utan ekotoxicitet

 • Ingen risk för kontaktallergier
 • Läckage/slangbrott kräver ej sanering
 • Påverkar inte vattenlevande organismer
 • Huvudingrediens används i livsmedel
Perfekt i alla klimat

Perfekt i alla klimat

 • Goda egenskaper, brett temperaturspann
 • Normal användning även vid -30 °C
 • Testkörd och flytande vid -40 °C
Kvarstående smörjmedel

Kvarstående smörjmedel

 • Lagringsbeständigt i maskin
 • Har en rengörande effekt på system
Motverkar brand

Motverkar brand

 • Kan ej brinna eller understödja brand
 • Lagringssäker utan extra brandskydd
 • Ej farligt gods vid transport
Från återbruk till skogsbruk

Från återbruk till skogsbruk

 • Tillverkas av gröna restprodukter
 • Effektiv kretsloppshantering
 • Industriellt övervakad process