Produktrelaterade frågor

Kan jag blanda EcoLube med andra produkter?

EcoLube product series ska inte blandas med andra produkter. Normalt sett påverkas däremot inte funktionen av små mängder gammalt smörjmedel i systemet, men beroende på grad av nedsmutsning kan en rengöring av systemet vara nödvändig.

Hur kan en vattenbaserad produkt fungera lika bra vid värmegrader som vid -30 °C?

Egentligen är det här komplicerad kemi då produkten dessutom är helt miljövänlig och gjord på skogsråvara. En viss liknelse de flesta känner till är att t.ex glykol kräver en viss mängd vatten för att inte frysa vid sträng kyla. För att säkerställa de tekniskt mycket avancerade smörjande egenskaperna i Ecolube series, levererar vi alltid våra produkter helt färdigställda med en av oss ytterst noggrant fixerad andel vatten. Ett decennium av forskning har skapat god förståelse.

Sågkedjevätska (machine respektive handtool)

Hur börjar jag användningen av EcoLube Saw chain?

Kör först slut på befintligt smörjmedel och fyll sedan på med Eco Saw chain Lubricant. Justera sedan upp tillflödet till max och säkerställ att smörjmedel tar sig fram till noshjulet samt att god smörjfunktion nås. Avsluta med att minska tillflödet och avverka med normala inställningar

EcoLube Saw chain har en rengörande effekt på systemet och löser upp eventuella rester av tidigare oljeavlagringar och smuts. Det är därför viktigt att kontrollera flöde och filter den närmsta tiden efter byte.

Det finns flera varianter av EcoLube Saw chain, vilken variant bör jag använda?

EcoLube Saw chain (handtool) är den produkt som ska användas till handhållna verktyg. Skälet till detta är kedjesmörjningen till ett handverktyg behöver högre viskositet än till en skördare och mer skumdämpande tillsatser pga kraftigare vibrationer. Denna produkt säljs som en året-runt produkt (mycket goda lagringsegenskaper över tid även i maskin, precis som alla våra övriga produkter).

EcoLube Saw chain (machine) erbjuds i två olika varianter:

  • 1. Standard som rekommenderas vid normalt väder. En del av våra kunder använder dock denna året runt då den redan har goda köldegenskaper jämfört biooljor.
  • 2. Vinter som rekommenderas vid kallare väder.

EcoLube Grease Central Lubrication

Hur påbörjar jag användningen av EcoLube Grease?

Kör först slut på befintligt smörjmedel och fyll på behållaren med Eco Grease. Testkör sedan pumpen tills smörjmedel når smörjpunkterna. Bruka därefter maskinen som vanligt.