PRESSMEDDELANDE
16 MARS 2022

Skoogs Bränsle blir delägare i Sustainalube

Skoogs bränsle blir delägare i företaget Sustainalube AB. Företaget utvecklar nya innovativa smörjmedel med fokus på att överträffa rådande miljökrav utan att kompromissa med varken pris eller prestanda. Företaget bedriver i nuläget försäljning på egen hand samt via återförsäljare. Deras kunder finns främst inom skogs- och entreprenadindustrin och de välkomnar förfrågningar från hela världen.

Sustainalubes produkter ligger helt i linje med våra företagsvärderingar och det känns därför som en väldigt bra investering att bli delägare i bolaget, säger Roland Skoog.

Företaget grundades 2015 av tre professorer från Luleå tekniska universitet. Efter år av intensiv forskning utvecklades en helt ny oljefri produkt för smörjmedel som baseras på deras patenterade teknologi. Från denna bas har de utvecklat, och fortsätter hela tiden att utveckla, nya produkter som passar in i olika användningsområden.

Sustainalube AB har prisats i ett flertal entreprenörstävlingar för sin innovativa och miljö.